Inderxoia, S.L.
   
         
           
         
           
           
   
Innovación no Deseño Engaste e Reparación de xoias.
   
           
   
           
   
Avda Celanova 33, Bajo
Tfno: 988 228 640
   
   
A Valenzá
Fax: 988 228 227
   
   
32002 - Barbadas
www.inderxoia.com
   
   
Ourense
taller@inderxoia.com
   
           
   
taller@inderxoia.com